Avgifter 2012

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2013:42
Publiceringsdatum
2013-06-14

Rapporten Avgifter 2012 – om avgiftsbelagd verksamhet i staten, beskriver ekonomiska förhållanden för statlig verksamhet som helt eller delvis finansieras med avgifter.

Kontakt