Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2011

Rapport

Publikationsnummer
2012:22
Publiceringsdatum
2012-03-15

Underlag för årsredovisning för staten 2011. Regeringen lämnar varje år en årsredovisning för statens hela verksamhet till riksdagen. ESV tar fram ett underlag till årsredovisning för staten som  består av sex olika delar, varav denna rapport innehåller tre:

  • En resultaträkning, en balansräkning, en finansieringsanalys och noter.
  • En redovisning av utvecklingen av statsskulden.
  • En resultaträkning och en balansräkning avseende EU-medel samt en kassamässig redovisning av anslag och inkomsttitlar avseende in- och utbetalningar till och från Europeiska unionen.

Kontakt