Prognos september 2012

Budgetprognos

Publikationsnummer
2012:37
Publiceringsdatum
2012-09-05

Trots en oväntat stark BNP-tillväxt första halvåret i år blir tillväxten för helåret 2012 endast 1,5 procent i kalenderkorrigerade termer och 1,9 procent 2013. Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år bli 20 miljarder kronor. Nästa år beräknas underskottet uppgå till 12 miljarder kronor. En svag utveckling av skatterna på konsumtion och kapital dämpar intäkterna i år och den offentliga sektorns skatteintäkter ökar med endast 2,1 procent. De totala utgifterna i statens budget ökar med 3,3 procent och utgiftsökningen beror främst på en tillfällig ökning av Riksgäldens nettoutlåning. Saldot i statens budget beräknas i år uppgå till −18 miljarder kronor och −11 miljarder kronor 2013.