Gemensam skrivelse Samverkansuppdraget om utveckling av metoder för och redovisning av resultatet av arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Rapport

Publikationsnummer
2012:6
Publiceringsdatum
2012-02-22

Samverkansuppdraget är ett treårigt uppdrag som innebär att elva myndigheter tillsammans med kommuner och arbetslöshetskassor har samverkat kring ett antal områden för att utveckla metoder för och redovisning av resultatet av arbetet mot felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen.

En gemensam skrivelse har lämnats till regeringen senast den 22 februari 2010, 2011 och 2012 avseende riskanalyser, statistik, indikatorer kostnadseffektivitet, omfattningsstudier, informationsinsatser, elektroniskt informationsutbyte och underrättelseskyldighet.

I skrivelsen finns förslag till hur samverkan på ett systematiskt sätt kan fortsätta och instituationliseras. Regel- och organisationsförändringar har identifierats som kan bidra till minskade felaktiga utbetalningar samt underlätta kontroll och återkrav.

Kontakt