Säkerställd intern styrning och kontroll

Rapport

Publikationsnummer
2012:30
Publiceringsdatum
2012-05-07

I en rapport sammanfattar ESV den uppföljning som har gjorts av myndigheters bedömning av sin interna styrning och kontroll i årsredovisningarna för åren 2008, 2009, 2010 och 2011.

Utifrån genomförd uppföljning lyfter ESV i rapporten ett antal frågeställningar som kan vara intressanta att utreda vidare.

Kontakt