Resultatredovisning

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2012:42
Publiceringsdatum
2012-12-05

Beställ

Pris: 0 kr

Handledningen ger ett ramverk för tolkning av bestämmelserna för resultatredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag som gäller från och med den 1 januari 2019. ESV kommer inte att uppdatera handledningen om resultatredovisning utan hari stället utvecklat webbsidorna om resultatredovisning.

Kontakt