Prognosutvärdering 2011

Rapport

Publikationsnummer
2012:24
Publiceringsdatum
2012-04-27

ESV gör prognoser för statsbudgeten och de offentliga finanserna. En gång om året redovisar och kommenterar ESV prognosprecisionen och analyserar prognosavvikelser avseende de takbegränsade utgifterna på statens budget, de offentliga sektorns skatteintäkter, statens skatteintäkter samt inkomsterna på statens budget.

I rapporten kommenteras träffsäkerheten och större avvikelser på enskilda områden analyseras. Beräkningarna visar att målet om hög precision är helt uppfyllt för inkomstprognoserna och delvis uppfyllt för utgiftsprognoserna. I rapporten diskuteras även förekomsten av eventuella systematiska fel.