Prognos mars 2012

Budgetprognos

Publikationsnummer
2012:23
Publiceringsdatum
2012-03-30

En negativ utveckling för svensk ekonomi under första kvartalet resulterar i nolltillväxt i år. Den svaga konjunkturen medför att de offentliga finanserna visar underskott i år, 25 miljarder kronor motsvarande 0,7 procent av BNP. Saldot i statens budget beräknas i år uppgå till -13 miljarder kronor. Jämfört med 2011 försvagas saldot påtagligt, med cirka 80 miljarder kronor. Försvagningen 2012 beror framför allt på att statens inkomster blir 55 miljarder kronor lägre i år. Utgifterna i statens budget ökar mycket måttligt i nominella tal och minskar som andel av BNP när ekonomin tar fart längre fram i prognoshorisonten.