Prognos juni 2012

Budgetprognos

Publikationsnummer
2012:33
Publiceringsdatum
2012-06-19

Med anledning av det starka kvartalsutfallet har BNP-tillväxten reviderats upp till 1,1 procent i år. Bilden av en tämligen osäker framtid består emellertid. Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år bli 22 miljarder kronor, motsvarande 0,6 procent av BNP. Även 2013 blir det underskott, om än mindre än 2012.

Den måttliga tillväxten i svensk ekonomi medför att den offentliga sektorns skatteintäkter i år utvecklas svagt, med 2,4 procent. Det är främst skatterna på konsumtion och kapital som dämpar intäkterna i år.

De totala utgifterna i statens budget ökar i år tämligen mycket, med 3,1 procent. Utgiftsökningen beror främst på en tillfällig ökning av Riksgäldens nettoutlåning.