Prognos december 2012

Budgetprognos

Publikationsnummer
2012:44
Publiceringsdatum
2012-12-17

Alla indikatorer pekar på att tillväxten kommer att vara svag den närmaste tiden. BNP ökar med 1,2 procent i kalenderkorrigerade termer både 2012 och 2013. Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år bli 28 miljarder kronor. Nästa år beräknas underskottet uppgå till 55 miljarder kronor. Avmattningen i ekonomin medför att den offentliga sektorns skatteintäkter ökar med endast 1,4 procent. Det är framför allt skatten på kapital och konsumtion som utvecklas svagt. De totala utgifterna i statens budget ökar med endast 1,5 procent fördelat på ett flertal områden. Saldot i statens budget beräknas i år uppgå till −24 miljarder kronor och −74 miljarder kronor 2013.

Kontakt