Prissättning av statistik

Rapport

Publikationsnummer
2012:5
Publiceringsdatum
2012-02-16

ESV har på uppdrag av Statistikutredningen 2012 (Fi 2011:05) beskrivit och analyserat tänkbara prissättningsprinciper för produktion och tillhandahållande av statistik. Rapporten innehåller även en beskrivning av riktlinjer för avgiftsbelagd verksamhet och beställar-/utförarmodellen som tillämpas i det nuvarande statistiksystemet. Vidare redovisar ESV överväganden och förslag om prissättning och finansiering av statistiktjänster.