Prestationer, volymer och kostnader

Rapport

Publikationsnummer
2012:27
Publiceringsdatum
2012-05-23

Rapporten är en utvärdering av reglerna för resultatredovisningen i myndigheternas årsredovisningar, enligt uppdrag i regleringsbrevet till ESV. Utvärderingen bygger på en genomgång av myndigeternas årsredovisningar och samtal med företrädare för myndigheter, Regeringskansliet och Riksrevisionen.

ESV:s övergripande slutsats är att reglerna för resultatredovisningen bör stå kvar oförändrade. Reglerna behöver bara tolkas inom den ram som ESV rekommenderar.

Kontakt