Jämförelser med internationella redovisningsstandarder m.m.

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2012:40
Publiceringsdatum
2012-12-12

I rapporten har ESV jämfört de statliga redovisningsreglerna med internationella redovisningsstandarder (IPSAS), ESV har jämfört årsredovisningen för staten med motsvarande redovisningar i sju olika länder och ESV har utrett förutsättningarna och lämpligheten av att värdera tillgångarna i årsredovisningen för staten enligt de principer som används i nationalräkenskaperna.