Grunderna i statlig redovisning

Basbok

Publikationsnummer
2012:38
Publiceringsdatum
2012-11-20

Den här boken är en uppdatering av publikationen 2010:32 Grunderna i statlig redovisning. Jämfört med den tidigare versionen är det i princip endast förändringar i form av nya beteckningar på lagar, förordningar och dylikt kopplat till införandet av den nya budgetlagen i april 2011 som har ändrats. Rent innehållsmässigt är det i stort sett inga ändringar alls jämfört med den tidigare versionen.

Den här boken vänder sig till dig som är intresserad av att få en överblick över och grundläggande kunskaper om hur den statliga redovisningen fungerar och är uppbyggd.

Du kan vara ny som ekonom i staten, arbeta som linjechef eller i övrigt vara intresserad av att öka din förståelse om redovisningen i staten. När du har läst sista sidan i boken är det just sammanhanget och grunderna som vi vill att du har fått klart för dig.