Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen

Rapport

Publikationsnummer
2012:34
Publiceringsdatum
2012-06-01

ESV har fått i uppdrag att utreda vilka åtaganden som myndigheter kan göra med stöd av det generella bemyndigandet i 17 § tredje stycket anslagsförordningen och om det finns ett behov av att begränsa bemyndigandet.

ESV har kommit fram till att det generella bemyndigandet i verkets föreskrifter och allmänna råd behöver uttryckas mer heltäckande. De bestämmelser som reglerar åtaganden och vissa grundläggande principer behöver även förtydligas.

I rapporten har ESV tagit fram förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd i anslagsförordningen, kapitalförsörjningsförordningen och donationsförordningen. Utgångspunkten är att ändringarna kommer att skickas ut i en konsekvensutredning hösten 2012 och träder i kraft från och med den 1 januari 2013.

Kontakt