Europeiska socialfonden (ESF) – Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning

Rapport

Publikationsnummer
2012:14
Publiceringsdatum
2012-04-03

ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska förvaltningen av program med EU-medel som genomförs med sk delat förvaltningsansvar. För det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning inom Europeiska socialfonden (ESF) lämnade ESV en årlig rapport med yttrande till EU-kommissionen i slutet av december 2011.

I den årliga rapporten och i vårt yttrande gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd.

De utgifter som bedömts i den årliga rapport som nu publiceras, har redovisats av Svenska ESF-rådet till EU-kommissionen under 2010.

Nästa årliga revisionsrapport kommer att rapporteras till EU-kommissionen i december 2012.

Kontakt