Ekonomiadministrativa värden för 2011

Rapport

Publikationsnummer
2012:18
Publiceringsdatum
2012-04-30

Den här rapporten redovisar fastställda ekonomiadministrativa värden för myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen. ESV ska årligen fastställa och rapportera ekonomiadministrativa värden.

Det ekonomiadministrativa värdet visar hur väl en myndighet följer ekonomiadministrativa bestämmelser. De ekonomiadministrativa värdena är ett instrument för regeringen och för myndigheterna att löpande följa upp den ekonomiadministrativa standarden. De ger också underlag för jämförelser mellan myndigheter och över tiden.

De ekonomiadministrativa värdena har faställts sedan den nya redovisningsmodellen för statliga myndigheter infördes i början av 1990-talet.

Kontakt