Ekonomistyrningsverkets fristående analys inom ramen för Samverkansuppdraget

Rapport

Publikationsnummer
2012:19
Publiceringsdatum
2012-03-08

Samverkansuppdraget är ett treårigt uppdrag som innebär att elva myndigheter tillsammans med kommuner och arbetslöshetskassor ska samverka kring ett antal områden för utveckla metoder för och redovisning av resultatet av arbetet mot felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen.

ESV har därutöver genomfört en från samverkansprojektet fristående analys, en nulägesanalys, av arbetet i förhållande till regeringens beslut om åtgärder med anledning av den så kallade FUT-delegationens förslag. Den fristående analysen som redovisas i denna rapport har utgått ifrån samverkansuppdragets rapporter samt regeringens initiativ och åtgärder i övrigt för att komma tillrätta med problemet med felaktiga utbetalningar ur välfärdssystemen.

Resultatet av analysen är ett förslag till hur samverkan mellan de myndigheter och organisationer som är berörda av arbetet mot felaktiga utbetalningar ur välfärdssystemen kan institutionaliseras.