Systematiserat sunt förnuft

Idéskrift

Publikationsnummer
2011:2
Publiceringsdatum
2011-01-31

Beställ

Pris: 0 kr

Idéskriften Systematiserat sunt förnuft är ett komplement till ESV:s handledningar om intern styrning och kontroll. Skriften innehåller ett antal exempel på hur en myndighet kan gå till väga för att hitta arbetssätt att arbeta med intern styrning och kontroll.

Vår avsikt är inte att ge en sammanhållen modell utan exemplen ska läsas var för sig och visar olika möjligheter. I ett avsnitt berättar fyra myndigheter hur de valt att arbeta med området.

I skriften kommer ni inte att hitta svaret på alla era frågor, men förhoppningsvis kommer ni att inspireras och motiveras att hitta lösningar för att vidareutveckla intern styrning och kontroll inom just er myndighet.

Kompletterande presentationsmaterial

Vi har tagit fram ett övergripande presentationsmaterial till idéskriften Systematiserat sunt förnuft. Syftet med materialet är att det ska vara basen för egna presentationer på myndigheterna. Bilderna är mycket översiktliga och bör därför verksamhetsanpassas för att presentationen ska bli meningsfull.