Prognos juni 2011

Budgetprognos

Publikationsnummer
2011:30
Publiceringsdatum
2011-06-15

Svensk ekonomi fortsätter att växa snabbt i år även om ökningstakten bromsar in betydligt, från 5,7 procent förra året till 3,9 procent i år. Även om BNP och de offentliga överskotten nu revideras nedåt för första gången på länge, ser det ännu ganska ljust ut. Budgetsaldot i år beräknas till 63 miljarder kronor och förstärks tillfälligt av försäljningsinkomster och extra höga aktieutdelningar.

Nästa år minksar budgetsaldot till 28 miljarder kronor. Det finansiella sparandet i offentlig sektor uppgår i år till 0,5 procent av BNP och växer till 1,3 procent  nästa år. Det är framför allt sparandet i staten som stärks under prognosperioden. Under året sjunker statsskulden till 30 procent av BNP.