Prognosutvärdering 2010

Rapport

Publikationsnummer
2011:17
Publiceringsdatum
2011-04-29

ESV gör prognoser för statsbudgeten och de offentliga finanserna. En gång om året redovisar och kommenterar ESV prognosprecisionen och analyserar prognosavvikelser avseende de takbegränsade utgifterna på statens budget, de offentliga sektorns skatteintäkter, statens skatteintäkter samt inkomsterna på statens budget.

I rapporten kommenteras träffsäkerheten och större avvikelser på enskilda områden analyseras. Beräkningarna visar att målet om hög precision är helt uppfyllt för både inkomstprognoserna och utgiftsprognoserna. Träffsäkerheten för utgiftsprognoserna har förbättrats väsentligt jämfört med förra året.

I rapporten diskuteras även förekomsten av eventuella systematiska fel.