Prognos september 2011

Budgetprognos

Publikationsnummer
2011:33
Publiceringsdatum
2011-09-06

Utsikterna för svensk ekonomi har försämrats påtagligt på kort sikt. Trots det väntas BNP i år växa med 4,1 procent, tack vare ett starkt utfall för första halvåret. Budgetsaldot i år beräknas till 62 miljarder kronor. Försäljningsinkomster och stora periodiseringseffekter stärker saldot i statens budget.

Nästa år minskar budgetsaldot till 17 miljarder kronor. Det finansiella sparandet i offentlig sektor uppgår i år till 0,3 procent av BNP och växer succesivt till 3,6 procent av BNP 2015. Förstärkningen av sparandet de kommande åren sker i staten. I slutet av 2011 väntas Maastrichtskulden uppgå till cirka 35 procent av BNP, varav statsskulden utgör 30 procentenheter.