Prognos december 2011

Budgetprognos

Publikationsnummer
2011:36
Publiceringsdatum
2011-12-16

Efter två år med hög tillväxt viker nu efterfrågan och tillväxten bromsar in kraftigt. Svensk BNP stagnerar och väntas öka endast med 0,1 procent 2012. Budgetsaldot 2011 beräknas till 76 miljarder kronor. Nästa år försvagas saldot kraftigt, men det blir ändå ett litet överskott i budgeten. Det finansiella sparandet i staten 2011 beräknas bli 9 miljarder kronor. Årets försäljningsinkomster och extraordinära utdelningar på 29 miljarder kronor påverkar budgetsaldot men inte sparandet. Maastrichtskulden väntas uppgå till 36 procent av BNP i slutet av året och ligga på samma nivå 2012 för att sjunka till 28 procent 2015.