Prognos mars 2011

Budgetprognos

Publikationsnummer
2011:5
Publiceringsdatum
2011-03-30

Hjulen i svensk ekonomi rullar snabbt nu och redan i år siktas överskott i de offentliga finanserna. Nästa år stiger det finansiella sparandet kraftigt till 1,6 procent av BNP. Prognosen för 2012 pekar mot att överskottsmålet överskrids något men osäkerheterna är många. Förstärkningen är helt och hållet ett resultat av starkare sparande i staten. Statens finanser stärks snabbt när arbets- marknaden återhämtar sig, vilket betyder ökade skatteintäkter och lägre utgifter för arbetslöshet. Budgetsaldot visar i år ett överskott på 45 miljarder kronor men är tillfälligt förstärkt av försäljnings- inkomster om 23 miljarder kronor. Under året sjunker statsskulden till 30 procent av BNP.