Metodstöd för enhetlig bedömning av stödverksamheten

Rapport

Publikationsnummer
2011:3
Publiceringsdatum
2011-04-15

ESV har på regeringens uppdrag föreslagit en uppsättning administrativa nyckeltal och en modell för lönsamhetsbedömning som kan utgöra ett enhetligt beslutsunderlag för att bedöma effektiviseringspotentialen vid enskilda myndigheters beslut om att utnyttja tjänster från ett myndighetsgemensamt servicecenter
 
Nyckelord: shared service, myndighetsgemensamt servicecenter, servicecenter, lönsamhet, nyckeltal, administrativa nyckeltal, indikatorer, nytto- och kostnadsbedömning.