Kontrollutvärdering inom välfärdssystemen

Rapport

Publikationsnummer
2011:20
Publiceringsdatum
2011-05-02
Regeringen har i regleringsbrev för 2011 gett ESV i uppdrag att förvalta och vidareutveckla en självutvärderingsmetod för kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen.