Koncernrapportering i staten

Rapport

Publikationsnummer
2011:37
Publiceringsdatum
2011-12-09

Rapporten koncernrapportering i staten ersätter den tidigare årligen uppdaterade skriften Instruktion för koncernrapportering i staten med bilagor och tillägg. Rapporten sammanfattar de regler och rutiner som gäller för rapportering och avstämning av ekonomisk information i samband med myndighetens årsbokslut. Den är avsedd att ge ett sammanhang för den som behöver få överblick över området, men även fungera som en uppslagsbok för den som är mer erfaren.

I rapporten lämnas information om eller hänvisningar till förteckningar och bestämmelser om olika viktiga uppgifter som rapporteringskravens innehåll, vilka datum som gäller för olika uppgifter, beloppsgränser för så kallade motpartsavstämningar och vilka myndigheter som berörs av specifika krav.