Granskning av Utrikesdepartementets lokalkostnader i utlandet

Rapport

Publikationsnummer
2011:27
Publiceringsdatum
2011-06-01

Rapporten innehåller granskning av marknadsutvecklingen av lokal- och bostadshyror i de länder Sverige har diplomatisk representation jamför med den kompensation som Utrikesdepartementet erhållit för ökade lokalkostnader i utlandet.

Vidare innehåller rapporten en granskning av den metod Regeringskansliet använt för anslagsomräkning för Utrikesdepartementet lokalkostnader i utlandet.

I rapporten granskas även en beräkningsmetod som Utrikesdepartementet använt.

Slutligen lämnas förslag till alternativa ber'kningsmetoder.