Försvarets materielverk - Försvarsmakten

Rapport

Publikationsnummer
2011:4
Publiceringsdatum
2011-02-09

ESV har på uppdrag från Försvarsstrukturkommittén (Fö 2010:01) utrett redovisnings- och finansieringslösningar när det gäller ett översiktligt förslag som kommittén arbetar med för hur materiel och logistik ska hanteras inom det militära försvaret.