Avräkning med statsverket

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2011:25
Publiceringsdatum
2011-11-09

Den här handledningen beskriver balansposten Avräkning med statsverket och de transaktioner som normalt bokförs mot posten. Den beskriver på ett grundläggande sätt syftet med posten.

Den föreslår också metoder för hur posten kan stämmas av och avslutas med ett praktiskt exempel på hur noten i myndigheternas årsredovisningar ska upprättas.

I handledningen beskrivs statsverket som redovisningsbegrepp och dess historiska bakgrund och hur regelverket ser ut idag. I några enkla exempel beskrivs de grundläggande principerna för redovisning mot Avräkning med statsverket. I ett avsnitt finns bokföringsexempel över de vanligaste transaktionerna mot Avräkning med statsverket specificerade på konto- och s-kodsnivå.