Avgifter 2010

Rapport

Publikationsnummer
2011:29
Publiceringsdatum
2011-07-05

Ladda ner

Rapporten, Avgifter 2010 – om avgiftsbelagd verksamhet i staten, beskriver ekonomiska förhållanden för statlig verksamhet som helt eller delvis finansieras med avgifter.