Statsbudgetens utfall 2009

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:9
Publiceringsdatum
2010-03-15

ESV sammanställer Statsbudgetens utfall för föregående år. Utfallet ingår i regeringens årliga skrivelse till riksdagen i Årsredovisning för staten.

Utfallet bygger på myndigheternas inrapportering av utfall i statens informationssystem Hermes och på riksdagens beslut om statsbudget. Myndigheterna avslutar sin redovisning i februari efter räkenskapsåret. ESV lämnade det slutliga utfallet till regeringen den 15 mars.

Utfallet innehåller bland annat:

  • redovisning av utfall per utgiftsområde
  • redovisning per inkomstområde          

Kontakt