Statens finanser 2009

Publikationsnummer
ESV 2010:21
Publiceringsdatum
2010-06-21

Skriften beskriver kortfattat statens ekonomi 2009, vilka inkomster och utgifter staten och hur statens inkomst- och utgiftsstruktur ser ut. Den innehåller också det finansiella sparandet för hela den offentliga sektorn -staten, kommunerna och ålderspensionssystemet. Hur jobbskatteavdraget är konstruerat, hur det påverkar statens inkomster samt den enskilde individens inkomstskatt beskrivs i ett fördjupningsavsnitt.

Skriften innehåller också en förteckning över de viktigaste statsfinansiella händelserna under 2009 och några ekonomiska nyckeltal per individ.