Sidas arbete med intern styrning och kontroll

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:14
Publiceringsdatum
2010-05-17

På regeringens uppdrag har ESV identifierat brister och föreslagit åtgärder för Sidas interna styrning och kontroll. Den övergripande slutsatsen är att Sida behöver tydligare prioritera arbetet och se över ansvarsförhållanden, kompetensprofiler och interna styrprocesser.

ESV:s rekommendationer är ett steg i arbetet med att stödja Sidas ledning för att förbättra och säkerställa den interna styrningen och kontrollen.