Prognosutvärdering 2009

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:17
Publiceringsdatum
2010-04-29

ESV gör prognoser för statsbudgeten och de offentliga finanserna. En gång om året redovisar och kommenterar ESV prognosprecisionen och analyserar prognosavvikelser avseende statsbudgetens inkomster och de takbegränsade utgifterna.

I rapporten kommenteras träffsäkerheten och större avvikelser på enskilda områden analyseras. Beräkningarna visar att målet om hög precision är helt uppfyllt för inkomstprognoserna och i huvudsak uppfyllt för utgiftsprognoserna.

Träffsäkerheten för utgiftsprognoserna har förbättrats väsentligt jämfört med förra året. I rapporten diskuteras även förekomsten av eventuella systematiska fel.