Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:1
Publiceringsdatum
2010-01-11

De flesta småhus- och hyreshusenheter för bostäder beskattas fr.o.m. inkomståret 2008 med en kommunal fastighetsavgift istället för som tidigare med statlig fastighetsskatt. Med anledning av de nya beskattningsreglerna har ESV utvecklat nya metoder för att göra prognoser. I denna rapport beskrivs de nya prognosmetoderna.

Kontakt