Prognos mars 2010

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2010:13
Publiceringsdatum
2010-03-23

Utsikterna för statsbudgeten och de offentliga finanserna är goda. Återhämtningen i konjunkturen tillsammans med starka finanser i utgångsläget medför att balans nästintill nås redan 2011 och längre bort i prognoshorisonten siktas stora överskott.

Statsskulden uppgår till 25 procent av BNP 2014, vilket är den lägsta nivån sedan mitten av 1970-talet.