Prognos juni 2010

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2010:16
Publiceringsdatum
2010-06-11

Det ser allt ljusare ut för svensk ekonomi, statsbudgeten och de offentliga finanserna. Underskottet i statsbudgeten i år beräknas bli 29 miljarder kronor.

Framöver väntas skatteintäkterna stiga i takt med tillväxten i ekonomin medan utgifterna ökar betydligt långsammare. Detta ger överskott på statsbudgeten och i de offentliga finanserna från 2012. Statsskulden i relation till BNP, sjunker under hela prognosperioden och når som lägst 25 procent. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker från 8,9 procent i år till 6,5 procent 2014. Statsbudgetens saldo och statens finansiella sparande ökar årligen med i genomsnitt 35 miljarder kronor 2011—2014. Marginalen till utgiftstaket är god.