Prognos december 2010

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2010:30
Publiceringsdatum
2010-12-10

Återhämtningen i svensk ekonomi och statens finanser sker ännu snabbare än tidigare väntat. Under året som snart gått har återhämtningstakten successivt skruvats upp i prognoserna och nu väntas statsbudgeten i stort sett nå balans redan i år. Längre bort i prognoshorisonten siktas stora överskott i staten och den offentliga sektorn och överskottsmålet överskrids under de senare åren i prognosperioden. Huvudförklaringen till den ljusare synen på statsfinanserna ligger i att tillväxten har utvecklats avsevärt starkare, vilket har medfört allt starkare skattebaser och lägre arbetslöshet. Statsskulden i relation till BNP, sjunker under hela prognosperioden och når som lägst 18 procent. Det är mycket goda marginaler till utgiftstaket alla år.