Prognos augusti 2010

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2010:27
Publiceringsdatum
2010-08-31

Återhämningen i svensk ekonomi sker snabbare än tidigare väntat och det ser därför också ljusare ut för statsbudgeten och de offentliga finanserna. Ett underskott uppstår på statsbudgeten i år men redan nästa år nås balans.

Längre bort i prognosperioden blir överskotten stora och överskottsmålet överskrids. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker från 8,6 procent i år till 6,6 procent 2014. Denna utveckling innbär successivt ökande skatteintäkter samtidigt som utgifterna hålls tillbaka. Statsskulden i relation till BNP, sjunker under hela prognosperioden och når som lägst