Kontrollutvärderingsinstrument

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:12
Publiceringsdatum
2010-03-29

Regeringen har uppdragit åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att utveckla en metod för att utvärdera den kontroll som sker av utbetalningar i välfärdssystemen samt att lämna förslag på vilka myndigheter som ska delta.

ESV har tagit fram ett självutvärderingsinstrument för utvärderingen av kontrollerna och genomfört en pilotstudie för att pröva det.

I rapporten redovisar ESV ett förslag till utformning av kontrollutvärderingsinstrument och föreslår att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden och Migrationsverket ska delta i utvärderingen av kontroller i välfärdssystemen.

ESV rekommenderar

  • att kommuners och arbetslöshetskassors deltagande ska övervägas vidare
  • att utvärderingen sker med det i rapporten redovisade instrumentet
  • att kontrollutvärderingsinstrumentet ska vidareutvecklas och förvaltas av ESV.

Kontakt