Inkomstliggaren 2010

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:5
Publiceringsdatum
2010-02-19

Inkomstliggaren innehåller information om författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För varje inkomsttitel anges också vilka myndigheter som tar in och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. För större inkomsttitlar beskrivs också uppbördsförfarandet.

Den separata bilagan i tabellform redovisar alla inkomsttitlar och undertitlar samt vilka myndigheter som har behörighet att använda dessa.