Ekonomiadministrativa värden avseende 2009

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:2
Publiceringsdatum
2010-05-28

Varje år gör ESV ekonomiadministrativa värderingar (EA-värderingar) av myndigheter under regeringen. EA-värderingarna mäter hur myndigheterna efterlever kraven i det generella ekonomiadministrativa regelverket.

EA-värderingarna omfattar främst områdena redovisning, finansiering och intern kontroll. Rapportering till statsredovisningen, budgetprognoser och systemet för matrikelföring ingår också.

EA-värderingarna administreras i informationssystemet Hermes.

Kontakt