Avgifter 2009

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:11
Publiceringsdatum
2010-06-28

Ladda ner

ESV ska enligt sin instruktion lämna en redovisning till regeringen av utvecklingstendenser för statlig avgiftsbelagd verksamhet. Rapporten, Avgifter 2009 - om avgiftsbelagd verksamhet i staten, beskriver översiktligt ekonomiska förhållanden för statlig verksamhet som helt eller delvis finansieras med avgifter.

Kontakt