Utvecklad finansiell styrning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:13
Publiceringsdatum
2009-04-02

I denna rapport lämnar ESV förslag till vissa förordningsförändringar. Förslagen avser förändringar i den nu gällande anslagsförordningen, kapitalförsörjningsförordningen, avgiftsförordningen respektive förordningen om årsredovisning och budgetunderlag och syftar till att förbättra den finansiella styrningen och skapa administrativa förenklingar för myndigheterna. Dessutom är syftet att tydliggöra och uppdatera regelverket.

På Finansdepartementets begäran lämnar ESV också ett underlag som ska kunna fungera som ett stöd vid överväganden om beslutsnivån för avgifters storlek och myndigheters rätt till disposition av avgiftsintäkter i offentligrättslig verksamhet.