Underlag för beräkning av övergångseffekter

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2009:4
Publiceringsdatum
2009-01-30

Regeringen beslutade den 15 januari att myndigheter ska lämna ett underlag för att beräkna övergångseffekter till följd av övergång till kostnadsmässig avräkning av anslag 2009. ESV har fått ett uppdrag att ta fram anvisningar för hur underlaget ska se ut och hur det ska hanteras.

Syftet med denna vägledning är att ge myndigheterna information om vilka uppgifter som ska finnas med i underlaget, hur de ska gå tillväga när de tar fram uppgifterna och på vilket sätt de ska rapportera detta.

Kontakt