Tidsserier Statsbudgeten 2008

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:22
Publiceringsdatum
2009-06-11

Tidsserier Statsbudgeten 2008 ingår i Sveriges officiella statistik. Statistiken beskriver det slutliga utfallet avseende statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo i form av statistiska tabeller.  Tabellerna omfattar som regel utfall för år 1995-2008. Statistiken avser löpande priser. Alla rubriker på statistiska tabeller är på svenska och engelska. Statsbudgetstatistiken avser svenska kronor och omfattar statliga budgetenheter. Ekonomistyrningsverket (ESV) sammanställer den officiella statistiken inom detta område.

Kontakt