Statsbudgetens utfall 2008

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:12
Publiceringsdatum
2009-03-16

ESV sammanställer Statsbudgetens utfall för föregående år. Utfallet ingår i regeringens årliga skrivelse till riksdagen i Årsredovisning för staten. Utfallet bygger på myndigheternas inrapportering av utfall i statens informationssystem Hermes och på riksdagens beslut om statsbudget. Myndigheterna avslutar sin redovisning i februari efter räkenskapsåret. ESV lämnade det slutliga utfallet till regeringen den 16 mars.

Utfallet innehåller bland annat:

  • redovisning av utfall per utgiftsområde
  • redovisning per inkomstområde
  • jämförelse med statsbudgeten och tilläggsbudget
  • jämförelse med föregående år
  • kommenterar till avvikelser mot budget
  • kompletterande tabeller, analys och kommentarer.

Kontakt