Statens finanser 2008

Publikationsnummer
ESV 2009:20
Publiceringsdatum
2009-06-02

Skriften beskriver kortfattat statens ekonomi 2008, vilka inkomster och utgifter staten har och hur statens inkomst- och utgiftsstruktur ser ut. Utgifterna för några av de statliga trygghetssystemen till exempel sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen beskrivs i ett fördjupningsavsnittt.

Skriften innehåller också en förteckning över de viktigaste statsfinansiella händelserna under 2008 och några ekonomiska nyckeltal per individ.