Prognos september 2009

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2009:25
Publiceringsdatum
2009-09-01

Konjunkturen är alltjämt svag även om den har ljusnat något i förhållande till ESV:s prognos i maj, vilket har medfört upprevideringar av skatteintäkterna. Trots detta prognostiserar ESV underskott för det finansiella sparandet i staten, kommunsektorn och ålderspensionssystemet under hela perioden.

Utgifterna inom arbetsmarknadsområdet ökar kraftigt fram till 2011. Statsbudgetens saldo visar i år ett stort underskott om 201 miljarder kronor. En betydande del av försvagningen mellan 2008 och 2009 förklaras av stödåtgärder till det finansiella systemet. De takbegränsade utgifterna visar fortsatt stora marginaler till utgiftstaket. Skuldkvoten ökar återigen fram till 2010.